Bản tin pháp luật tháng 11/2015 – Kỳ II

NỘI DUNG:

 • Chế độ thai sản đối với người nhờ và người mang thai hộ
 • Hồ sơ vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm
 • Bảo hiểm cho người lao động tối thiểu 100 triệu đồng/1 người/ 1 vụ
 • Tăng lương tối thiểu vùng lên 3,5 triệu/tháng từ năm 2016
 • Cấm cản trở việc khai thác, sử dụng thông tin về nhà ở
 • Doanh nghiệp cổ phần hóa phải hoàn thành lập báo cáo tài chính trong 60 ngày
 • Mức ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư từ 1% – 3%
 • Được nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng không quá 10 năm
 • Từ năm 2016, chỉ người có đủ tiêu chuẩn mới được làm công tác hộ tịch
 • Hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán trên Upcom
LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM – TIỀN LƯƠNG

Số VB: Nghị định 115/2015/NĐ-CP

CQ ban hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 11/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2016

Trích yếu: Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Nội dung tóm tắt:

 • Cụ thể, lao động nữ mang thai hộ đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ ốm đau và thai sản, trong thời gian mang thai được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày hoặc mỗi lần 02 ngày với trường hợp ở xa cơ sở khám, chữa bệnh; trường hợp lao động nữ đã đóng bảo hiểm từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con sẽ được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở; được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến ngày giao đứa trẻ cho người mẹ nhờ mang thai hộ, tối đa là 06 tháng.
 • Tương tự, người mẹ nhờ mang thai hộ đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ ốm đau và thai sản từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con cũng sẽ được nhận trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở nếu người mẹ mang thai hộ không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi…
 • Ngoài ra, Nghị định này cũng hướng dẫn cụ thể về các trường hợp doanh nghiệp được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, doanh nghiệp được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất trong 12 tháng nếu phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế; gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa… và do đó, không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó có từ 50% lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra…
 • Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016; riêng quy định đối với người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 tháng đến dưới 03 tháng áp dụng từ ngày 01/01/2018.

Số VB: Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH

CQ ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ngày ban hành: 11/11/2015

Ngày hiệu lực: 31/12/2015

Trích yếu: về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Nội dung tóm tắt:

 • Theo Thông tư, để được vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, người lao động phải chuẩn bị hồ sơ, gồm: Giấy đề nghị vay vốn; Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân đối với người lao động là người dân tộc thiểu số đnag sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; Bản sao xác nhận khuyết tật do UBND xã, phường, thị trấn cấp đối với người lao động là người khuyết tật.
 • Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, hồ sơ vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm bao gồm: Dự án vay vốn; Bản sao quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật do Sở Lao động Thương binh và Xã hội cấp đối với cơ sở sử dụng từ 30% lao động là người khuyết tật trở lên; Danh sách lao động là người dân tộc thiểu số, bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân và bản sao hợp đồng hoặc quyết định tuyển dụng của những người lao động trong danh sách trường hợp cơ sở sử dụng từ 30% lao động là người dân tộc thiểu số…
 • Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm cho vay đúng đối tượng, bảo đảm mục tiêu giải quyết việc làm và bảo toàn vốn; đối với người lao động thực hiện cho vay trực tiếp hoặc thông qua hộ gia đình.
 • Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2015; các quy định về hồ sơ vay vốn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015.

Số VB: Nghị định 119/2015/NĐ-CP

CQ ban hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 13/11/2015

Ngày hiệu lực: 10/02/2016

Trích yếu: về việc quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Nội dung tóm tắt:

 • Theo Nghị định, nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường với mức bảo hiểm tối thiểu là 100 triệu đồng/người/vụ; mức bồi thường cụ thể trong trường hợp người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 • Tương tự, chủ đầu tư hoặc nhà thầu các công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng; công trình đầu tư xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường thuộc Danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp phải mua bảo hiểm trách nhiệmcông trình trong thời gian xây dựng (trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng); nhà thầu tư vấn phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát, thiết kế xây dựng công trình từ cấp II trở lên. Trong đó, số tiền bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng tối thiểu là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành nhưng không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng, bao gồm cả giá trị điều chỉnh, bổ sung (nếu có); với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, tối thiểu bằng giá trị hợp đồng tư vấn, thiết kế.
 • Bên cạnh đó, Nghị định cũng cho phép doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm được quyết định nhận bảo hiểm, tái bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng với mức trách nhiệm giữ lại trên mỗi rủi ro hoặc trên mỗi tổn thất riêng lẻ không quá 10% vốn chủ sở hữu. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm nhượng tái bảo hiểm theo chỉ định của người được bảo hiểm, tỷ lệ tái bảo hiểm được chỉ định tối đa là 90% mức trách nhiệm bảo hiểm.

Số VB: Nghị định 122/2015/NĐ-CP

CQ ban hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 14/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2016

Trích yếu: về việc quy định mức lương tối thiếu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Nội dung tóm tắt:

 • Theo Nghị định, người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng, từ ngày 01/01/2016, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ 250.000 đồng/tháng – 400.000 đồng/tháng so với quy định hiện hành.
 • Cụ thể, đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I, bao gồm các quận và các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Thường Tín, thị xã Sơn Tây thuộc Thành phố Hà Nội; các quận và huyện Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo thuộc Thành phố Hải Phòng; các quận và các huyện Củ Chi, Nhà Bè, Bình Chánh thuộc TP.HCM… mức lương tối thiểu tăng thêm 400.000 đồng/tháng, từ 3,1 triệu đồng/tháng lên 3,5 triệu đồng/tháng. Đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II như: Thành phố Hải Dương thuộc tỉnh Hải Dương; Thành phố Hưng Yên và các huyện Mỹ Hào, Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ (Hưng Yên); Thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái (Quảng Ninh); Thành phố Việt Trì (Phú Thọ); Thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai)…, áp dụng mức lương tối thiểu là 3,1 triệu đồng/tháng, tăng 350.000 đồng/tháng so với trước đây; đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III và IV, mức lương tối thiểu vùng lần lượt là 2,7 triệu đồng/tháng và 2,4 triệu đồng/tháng, trong khi mức lương tối thiểu cũ là 2,4 triệu đồng/tháng và 2,15 triệu đồng/tháng.
 • Mức lương tối thiểu vùng này là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương; trong đó, mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng với lao động chưa qua đào tạo làm công việc đơn giản nhất và phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với lao động đã qua học nghề.
 • Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau, áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.
 • Nghị định này thay thế Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014.

BẤT ĐỘNG SẢN

Số VB: Nghị định 117/2015/NĐ-CP

CQ ban hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 12/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2016

Trích yếu: về việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Nội dung tóm tắt:

 • Ngoài hành vi cản trở việc khai thác, sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, các hành vi bị cấm còn bao gồm: Cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ, không đúng thời hạn; khai thác, sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trái với quy định của pháp luật; làm sai lệch, hư hỏng, thất thoát thông tin, dữ liệu; chiếm giữ, tiêu hủy trái phép, làm hư hại thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.
 • Một nội dung đáng chú ý khác là quy định về chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu của các cơ quan, tổ chức. Theo đó, định kỳ hàng tháng, sàn giao dịch bất động sản, tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có trách nhiệm cung cấp thông tin về lượng, giá giao dịch bất động sản về Sở Xây dựng địa phương trước ngày 05 của tháng sau tháng báo cáo. Định kỳ hàng quý, trước ngày 10 tháng đầu tiên của quý sau quý báo cáo, chủ đầu tư cung cấp thông tin về tình hình triển khai các dự án nhà ở, bất động sản, số lượng sản phẩm của dự án về Sở Xây dựng địa phương.
 • Các thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng, trang điện tử của các cơ quan Trung ương và địa phương nhằm phục vụ cho cộng đồng và yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Các hiệp hội bất động sản, các tổ chức đủ năng lực được công bố các thông tin liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản do mình tự thu thập, xử lý và chịu trách nhiệm về những thông tin do mình công bố; đồng thời, cần nêu rõ nguồn số liệu, phạm vi số liệu và gửi nội dung công bố về Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng địa phương để theo dõi, giám sát.

DOANH NGHIỆP

Số VB: Nghị định 116/2015/NĐ-CP

CQ ban hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 11/11/2015

Ngày hiệu lực: 11/11/2015

Trích yếu: về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của của Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần.

Nội dung tóm tắt:

 • Tại Nghị định này, Chính phủ cho phép doanh nghiệp (DN) cổ phần hóa  phải hoàn thành việc lập báo cáo tài chính tại thời điểm đăng ký DN, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, đề nghị cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế, thực hiện quyết toán, xác định giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần và các tồn tại về tài chính cần tiếp tục xử lý trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu; trong khi trước đây, thời hạn này được quy định là 30 ngày làm việc.
 • Về việc tư vấn xác định giá trị DN, Nghị định chỉ rõ, đối với các gói thầu, tư vấn định giá có giá trị không quá 03 tỷ đồng thì cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án cổ phần hóa có thể lựa chọn hình thức chỉ định thầu để lựa chọn tổ chức tư vấn định giá trong danh sách do Bộ Tài chính công bố; trường hợp xét thấy cần tổ chức đấu thầu thì thực hiện đấu thầu theo quy định. Đối với các gói thầu tư vấn còn lại, cơ quan có thẩm quyền lựa chọn đơn vị thực hiện tư vấn định giá theo quy định.
 • Đặc biệt, Nghị định cũng bổ sung quy định trong chính sách ưu đãi cho người lao động trong DN cổ phần hóa. Cụ thể, DN thực hiện cổ phần hóa đã tiến hành các thủ tục cần thiết theo phương án cổ phần hóa được phê duyệt nhưng chưa thực hiện được IPO trong 90 ngày từ ngày có quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa thì DN được bán trước cổ phần cho người lao động, tổ chức công đoàn trong DN với giá bán cổ phiếu bằng 60% giá khởi điểm trong phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt.

ĐẦU TƯ

Số VB: Nghị định 118/2015/NĐ-CP

CQ ban hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 12/11/2015

Ngày hiệu lực: 27/12/2015

Trích yếu: quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Nội dung tóm tắt:

 • Theo Nghị định, nhà đầu tư phải ký quỹ khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trừ trường hợp trúng đấu thầu thực hiện dự án; được giao đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất…
 • Việc ký quỹ được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư sau khi dự án được quyết định chủ trương đầu tư nhưng phải trước thời điểm giao, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trong đó, mức ký quỹ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên vốn đầu tư của dự án, bằng 3% đối với phần vốn đến 300 tỷ đồng; 2% với phần vốn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng và 1% đối với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng.
 • Riêng đối với những dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; dự án thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất và dự án thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư, tại địa bàn đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghệ cao, khu kinh tế, sẽ được giảm lần lượt 25% và 50% tiền ký quỹ.
 • Số tiền ký quỹ này được hoàn trả 50% tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành thủ tục giao, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và được cấp các Giấy phép, chấp thuận khác theo quy định; số tiền ký quỹ còn lại và tiền lãi phát sinh sẽ được hoàn tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành việc nghiệm thu công trình xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị để dự án đầu tư hoạt động không chậm hơn tiến độ quy định.
 • Bên cạnh đó, Nghị định cũng nhấn mạnh, mỗi dự án đầu tư sẽ được cấp 01 mã số duy nhất; mã số này bao gồm 10 chữ số, không thay đổi trong quá trình hoạt động của dự án, không được cấp cho dự án khác, được tạo tự động bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và được ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

ü  Nghị định này thay thế Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006.

XUẤT NHẬP KHẨU

Số VB: Thông tư 23/2015/TT-BKHCN

CQ ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày ban hành: 13/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/07/2016

Trích yếu: quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Nội dung tóm tắt:

 • Ngoài việc có tuổi không quá 10 năm, máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được nhập khẩu phải phù hợp với các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc Tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, chỉ được nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng khi doanh nghiệp sản xuất có nhu cầu sửa chữa, thay thế đối với thiết bị đang được vận hành tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp sản xuất có thể tự nhập khẩu hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp khác thực hiện việc nhập khẩu.
 • Đối với thiết bị đã qua sử dụng có tuổi vượt quá 10 năm nhưng doanh nghiệp cần thiết phải nhập khẩu để bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ xem xét, quyết định dựa trên hồ sơ và kiến nghị của doanh nghiệp. Trường hợp thiết bị cũ đã được thông quan và đưa về lắp đặt, sử dụng, nếu trong quá trình vận hành không đáp ứng các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, doanh nghiệp sẽ phải chịu hình thức xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Số VB: Nghị định 123/2015/NĐ-CP

CQ ban hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 15/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2016

Trích yếu: quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

Nội dung tóm tắt:

 • Nghị định khẳng định từ năm 2016, người có thẩm quyền chỉ được bố trí, tuyển dụng mới người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch làm công tác hộ tịch; đồng thời yêu cầu UBND cấp tỉnh ưu tiên bố trí công chức tư pháp – hộ tịch làm công tác hộ tịch chuyên trách tại các xã, phường, thị trấn là đơn vị hành chính cấp xã loại 1, loại 2 có đông dân cư, số lượng công việc hộ tịch nhiều.
 • Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong tờ khai; đối với người từ đủ 09 tuổi trở lên thì còn phải có sự đồng ý của người đó.
 • Bên cạnh đó, Nghị định cũng cho phép đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử đối với những trường hợp đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01/01/2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất. Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu còn sống vào thời điểm yêu cầu đăng ký lại.
 • Đối với trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng trước ngày 03/01/1987 mà chưa đăng ký kết hôn thì được khuyến khích và tạo điều kiện để đăng ký kết hôn. Quan hệ hôn nhân được công nhận kể từ ngày các bên xác lập quan hệ chung sống với nhau như vợ chồng.

CHỨNG KHOÁN

Số VB: Thông tư 180/2015/TT-BTC

CQ ban hành: Bộ Tài chính

Ngày ban hành: 13/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2016

Trích yếu: hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.

Nội dung tóm tắt:

 • Ngày 13/11/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 180/2015/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (Upcom), quy định tổ chức phát hành chưa niêm yết chứng khoán phải hoàn tất việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.
 • Với công ty đại chúng, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty, công ty đại chúng có trách nhiệm hoàn tất việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom. Đặc biệt, trong vòng 01 năm kể từ ngày 01/01/2016, công ty đã là công ty đại chúng và công ty đại chúng đã hủy niêm yết trước năm 2016 phải hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.
 • Trường hợp tổ chức đăng ký giao dịch không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; chấm dứt sự tồn tại do bị sáp nhập, hợp nhất, chia, giải thể, phá sản; bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc được chấp thuận niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán…, chứng khoán sẽ bị hủy đăng ký giao dịch.