Bản tin pháp luật tháng 08 – kỳ 01

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 08/2017 – kỳ 1

  • Tiếp tục tăng lương cơ sở từ năm 2018
  • Sửa đổi 5 Luật về thuế GTGT, TTĐB, TNCN, TNDN và tài nguyên

Kính chào Quý khách hàng.

            Cập nhật thông tin pháp luật luôn giúp cho Doanh nghiệp được hưởng những chính sách ưu đãi kịp thời, thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh.           

            HGLaw luôn mong muốn Doanh nghiệp thành công và thanh thản trong kinh doanh, luôn mong muốn được đồng hành cùng Doanh nghiệp.

            Trân trọng.

            Tiến sĩ, Luật sư Hoàng Ngọc Giao,

Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

—————————————————-

  • TIẾP TỤC TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ TỪ NĂM 2018:

Đây là nội dung đáng chú được đề cập tại Thông tư 71/2017/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2018 – 2020.

Theo đó, trong năm 2018, tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương để điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm theo quy định; cụ thể như sau:

– Các bộ, cơ quan trung ương trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao, tiết kiệm chi thường xuyên và phấn đấu tăng nguồn thu sự nghiệp để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

– Các địa phương sẽ sử dụng các nguồn sau để ưu tiên thực hiện cải cách tiền lương:

+ Tiếp tục cơ chế tiết kiệm 10% chi thường xuyên.

+ 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương.

+ Yêu cầu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có nguồn thu được giao tự chủ phấn đấu tăng thu cùng với lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí vào giá dịch vụ…

Xem thêm tại Khoản 7 Điều 11 Thông tư 71/2017/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 25/8/2017).

  • SỬA ĐỔI 5 LUẬT VỀ THUẾ GỒM: THUẾ GTGT, TTĐB, TNCN, TNDN VÀ TÀI NGUYÊN:

Ngày 08/8/2017, sau khi nghe lãnh đạo Bộ Tài chính báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có kết luận rằng sẽ sửa đổi 5 Luật về thuế gồm: thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế tài nguyên.

Chi tiết sửa đổi các loại thuế nêu trên như sau:

  1. Thuế GTGT

– Không phải kê khai nộp thuế đối với mặt hàng nông sản ở khâu thương mại.

– Chuyển phân bón, máy móc thiết bị chuyên dùng cho nông nghiệp, tàu đánh bắt xa bờ từ đối tượng không chịu thuế GTGT sang đối tượng chịu thuế GTGT;

– Bổ sung quy định DN sản xuất hàng hoá, cung ứng dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5% nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết sau 12 tháng hoặc 4 quý thì được hoàn thuế GTGT;

– Bỏ quy định “sản phẩm xuất khẩu là hàng hoá được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản (TNKS) có tổng giá trị TNKS cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên” không chịu thuế GTGT

– Bỏ quy định “Dự án đầu tư khai thác TNKS được cấp phép từ ngày 1/7/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hoá mà tổng giá trị TNKS cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư” không được hoàn thuế GTGT;

– Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào là có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt với hàng hoá, dịch vụ mua vào, trừ hàng hoá, dịch vụ mua từng lần từ mức dưới 20 triệu đồng xuống mức dưới 10 triệu đồng.

– Giảm nhóm hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và nhóm hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 5%

– Nâng mức thuế suất thuế GTGT từ mức 10% lên mức 12%.

  1. Thuế TTĐB

– Tăng thuế TTĐB với thuốc lá ngoài mức thuế suất tương đối 70% hiện nay lên 75% vào năm 2019,

– Bổ sung thêm mức tuyệt đối 1.000 đồng/bao thuốc lá 20 điếu và 1.500 đồng/điếu xì gà áp dụng từ ngày 1/1//2020.

– Xe ô tô vừa chở người vừa chở hàng  áp dụng thuế suất thuế TTĐB bằng 60% mức thuế xe con cùng dung tích xi lanh.

– Sửa đổi giá tính thuế TTĐB với ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống (là giá do cơ sở sản xuất bán ra trừ đi giá trị linh kiện, phụ tùng sản xuất trong nước).

– Mặt hàng nước ngọt được bổ sung vào đối tượng chịu thuế TTĐB với thuế suất 10% từ năm 2019.

  1. Thuế TNDN

– DN siêu nhỏ (doanh thu dưới 3 tỷ đồng/năm) được áp dụng thuế suất 15%

– DN nhỏ và vừa (số lao động bình quân không quá 200 người, tổng doanh thu từ 3-50 tỷ đồng/năm) được áp dụng thuế suất 17%.

– Quy định phương pháp nộp thuế GTGT và thuế TNDN đơn giản cho DN siêu nhỏ;

– Tỷ lệ thu thuế đối với nhà thầu nước ngoài;

– Bù trừ thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

  1. Thuế TNCN

– Thay đổi biểu thuế lũy tiến từng phần đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

– Bổ sung quy định không thu thuế TNCN đối với thu nhập từ lợi tức cổ phần của thành viên Hợp tác xã nông nghiệp, cá nhân là nông dân ký kết hợp đồng với DN tham gia “Cánh đồng lớn”;

 

– Miễn thuế TNCN với một số đối tượng đặc biệt đang thực hiện tại các nghị định, quyết định để đảm bảo tính hệ thống, thống nhất;

– Bổ sung chính sách giảm thuế TNCN cho một số đối tượng là nhân lực công nghệ cao làm việc trong lĩnh vực CNTT, nông nghiệp, chế biến nông sản.

– Sửa đổi, bổ sung tỷ lệ thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của cá nhân (sửa đổi mức thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân ở mức 1% trên giá chuyển nhượng cho tương thích với tỷ lệ % thuế TNDN trên doanh thu với hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài).

– Sửa đổi mức thuế suất với thu nhập từ trúng thưởng.

– Bổ sung quy định thu nhập từ bản quyền gồm cả thu nhập từ chuyển giao, chuyển quyền sử dụng tài nguyên Internet theo quy định của Luật Viễn thông thuộc đối tượng chịu thuế.

  1. Thuế tài nguyên

– Sửa đổi quy định về người nộp thuế tài nguyên trong trường hợp khai thác nhỏ, lẻ để phù hợp Luật Khoáng sản, phù hợp thực tế;

– Sửa đổi, bổ sung quy định về sản lượng tài nguyên tính thuế đối với nước thiên nhiên (trừ nước cho thuỷ điện);

– Sửa đổi, bổ sung quy định về giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên cho sản xuất thuỷ điện và giá tính thuế tài nguyên với tài nguyên khai thác xuất khẩu để phù hợp với quy định pháp luật khác.