Bảo vệ quyền lợi bằng thủ tục Giám đốc thẩm

Bạn phải làm gì khi quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm theo một bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực ?

Bạn phải làm gì khi quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm theo một bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực ?

– Đối với bản án, quyết định của Tòa án ở cấp sơ thẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của bạn bị xâm phạm,  bạn có cơ hội để bản án, quyết định của Tòa sơ thẩm được xem xét lại tại cấp xét xử phúc thẩm.

– Đối với bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật ở cấp xét xử phúc thẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của bạn bị xâm phạm, làm thế nào để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình ? với một số điều kiện do pháp luật quy định, thủ tục Giám đốc thẩm có thể là cơ hội để bạn tìm kiếm công lý cho mình.

Hiểu đúng về thủ tục giám đốc thẩm ?

Giám đốc thẩm là thủ tục đặc biệt, chỉ được tiến hành khi có kháng nghị giám đốc thẩm. Đó là đặc điểm khác biệt so với các thủ tục xét xử thông thường như sơ thẩm (đương nhiên được thực hiện khi có khởi kiện hợp pháp của đương sự), phúc thẩm (đương nhiên được thực hiện khi có kháng cáo hợp pháp của đương sự hoặc các kháng nghị của Viện kiểm sát).

Đối tượng của việc kháng nghị giám đốc thẩm chỉ là những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án.

Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bao gồm:

– Kết luận trong bản án, quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án;

– Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng;

– Có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật.

Kháng nghị và giám đốc thẩm là cơ chế nhằm khắc phục sai lầm nghiêm trọng của Tòa án trong việc giải quyết vụ án mà bản án, quyết định đó đã có hiệu lực.

Tư vấn  hỗ trợ tiến hành các thủ tục giám đốc thẩm:

Công ty Luật TNHH Hoàng Giao và Cộng sự với đội ngũ luật sư và cộng sự dầy dạn kinh nghiệm tranh tụng, với kiến thức chuyên môn sâu sắc về luật nội dung và luật tố tụng, đã xử lý thành công một số vụ việc theo thủ tục giám đốc thẩm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Công ty Luật Hoàng Giao và Cộng sự sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng vượt qua những vấn đề phức tạp, khó giải về mặt pháp lý.

Xin hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.