Giới thiệu dịch vụ tư vấn thường xuyên (Doanh nghiệp)

Trong bối cảnh hiện nay, hệ thống luật pháp Việt Nam liên tục được sửa đổi và cập nhật. Vậy, làm sao để kịp thời nắm bắt và hoạt động kinh doanh có hiệu quả đảm bảo tính hợp pháp ? Đây là một vấn đề được các doanh nghiệp rất quan tâm. Công ty Luật TNHH Hoàng Giao và Cộng sự xin giới thiệu gói dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên dành cho các doanh nghiệp.

Các dịch vụ cung cấp:

  1. Tư vấn, rà soát hồ sơ pháp lý của khách hàng, đánh giá việc thực hiện các văn bản nội bộ, quy chế hoạt động của doanh nghiệp.
  2. Tư vấn, hướng dẫn soạn thảo các văn bản nội bộ và cung cấp mẫu biểu, các văn bản nội bộ phục vụ các hoạt động của khách hàng.
  3. Trả lời các thắc mắc thông thường của khách hàng về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động nội bộ doanh nghiệp, trong các giao dịch giữa doanh nghiệp với các đối tác bên ngoài.
  4. Tư vấn, cho ý kiến pháp lý bằng văn bản về các giao dịch, các hợp đồng và hỗ trợ, tham gia cùng khách hang đàm phán, thương thảo ký kết hợp đồng khi có yêu cầu của Khách hàng. Phạm vi dịch vụ áp dụng tối đa cho 2 giao dịch trong một tháng.
  5. Cập nhật, cung cấp các văn bản, thông tin về chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng, bất động sản.
  6. Đánh giá sự tác động của các văn bản mới, thông tin về chính sách, pháp luật mới có liên quan hoặc có khả năng ảnh hưởng đến lĩnh vực kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp.

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.