Dịch vụ lập và công bố di chúc, phân chia tài sản

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Với kinh nghiệm đã tham gia nhiều hợp đồng thừa kế, phân chia tài sản, Luật Hoàng Giao cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo, đại diện công bố di chúc và phân chia thừa kế chuyên nghiệp, đảm bảo quyền lợi chính đáng của khách hàng.

Theo quy định của pháp luật, di chúc phải có các yếu tố sau:

– Là sự thể hiện ý chí của cá nhân mà không phải là bất cứ chủ thể nào khác;

– Mục đích của người lập di chúc là chuyển tài sản là di sản của mình cho người khác;

– Chỉ có hiệu lực sau khi người đó chết.

Thừa kế theo di chúc là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người khác còn sống theo quyết định của người đó trước khi chết được thể hiện trong di chúc.

Người thừa kế theo di chúc được định nghĩa như sau:

Người nhận di sản thừa kế (người được chỉ định trong di chúc) là những người có quyền nhận di sản do người chết để lại theo sự định đoạt trong di chúc với điều kiện di chúc đó phải hợp pháp.

Một bản di chúc được coi là hợp pháp cần phải có đủ các điều kiện sau:

  • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;
  • Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

Lưu giữ di chúc: Người lập di chúc có thể yêu cầu cơ quan công chứng lưu giữ hoặc gửi người khác giữ bản di chúc.

Công bố di chúc: Việc công bố di chúc có thể được thực hiện bời người đã được người để lại di chúc chỉ định hoặc công chứng viên nơi đã làm bản di chúc và công chứng bản di chúc đó. Ngoài ra những người thừa kế còn lại có thể thoả thuận cử người công bố di chúc.

Công ty luật Hoàng Giao và Cộng sự với đội ngũ luật sư có chuyên môn sâu, tận tình với công việc sẽ đem lại cho quý khách những dịch vụ pháp lý tối ưu nhất trong việc lập, lưu giữ, công bố di chúc. Bao gồm:

– Tư vấn lập di chúc hợp pháp.

– Kiểm tra tính hợp pháp của di chúc

– Lưu giữ di chúc cho khách hàng

– Tiến hành thủ tục khai nhận di sản thừa kế.