Quyền miễn trừ trách nhiệm

Điều khoản sử dụng
———————————
Nội dung của website này bao gồm các thông tin chung của công ty Luật Hoàng Giao và Cộng sự. Mọi thông tin về luật pháp đăng tải trong mục tin tức chỉ mang tính tham khảo, không nên sử dụng như thông tin chính thức được ban hành của nhà nước. Không được phép sử dụng thông tin từ website này vào các mục đích khác ngoài mục đích tham khảo cá nhân.

© 2011 – 2015 Hoàng Giao Law Partners Co. Ltd.

Kinh nghiệm luật sư
———————————
Kinh nghiệm và hiểu biết của luật sư đăng tải trên website này có thể bao gồm những chi tiết trước khi luật sư gia nhập hoặc bắt đầu cộng tác với công ty luật Hoàng Giao và Cộng sự. Để nắm rõ hơn chi tiết về luật sư, công tác viên của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp.

Bài viết – Xuất bản
——————————–
Những bài viết, xuất bản trên website của công ty luật Hoàng Giao và Cộng sự chỉ mang tính chất tham khảo. Quý vị không nên sử dụng lại những thông tin này như việc tư vấn chính thức do mỗi vụ việc cụ thể có hoàn cảnh và mức độ phức tạp rất khác nhau.

Bạn chỉ được phép trích dẫn từ bài viết, xuất bản trên website của công ty luật Hoàng Giao và Cộng sự trong trường hợp được sự cho phép từ chính tác giả. Để đề nghị cho phép sử dụng, trích dẫn lại, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.