Luật sư tư vấn

 • Quyết định mở thủ tục phá sản ảnh hưởng như thế nào tới việc xử lý tài sản thế chấp của Doanh nghiệp phá sản?

  Vụ việc: Doanh nghiệp A dùng tài sản thế chấp để thanh toán khoản nợ cho Doanh nghiệp B. Tài sản thế chấp đã được bàn giao cho Doanh nghiệp B (ngày 18/06/2015) và tổ chức bán đấu giá thành công. Doanh nghiệp B ký hợp đồng mua bán với người trúng đấu giá vào ngày 07/12/2015. Ngày 25/12/2015, Tòa…

 • Vấn đề về thẩm định giá

  Vụ việc Công ty A có một khoản phải thu với một số doanh nghiệp khác theo hợp đồng, các khoản phải thu này đều trong tình trạng khó có khả năng thu hồi. Khi thuê một đơn vị thẩm định giá để xác định giá trị của công ty A, trong phương án để tính giá trị doanh nghiệp,…

 • Vấn đề nộp đơn khởi kiện và các điều kiện để được Tòa án thụ lý

  Vụ việc: Công ty A đã nộp đơn khởi kiện đòi nợ đối với Công ty B tại Tòa án nhân dân quận C, thành phố H. Công ty A đã nộp tạm ứng án phí và biên lai cho Tòa án nhân dân quận C. Sau đó, Tòa án ra thông báo triệu tập các bên lên làm việc.…

 • Việc xử lý tài sản bảo đảm đang cho bên thứ 3 thuê khi thực hiện thủ tục phá sản

  Vụ việc: Công ty A có nhận tài sản thế chấp là 01 tàu biển để bảo đảm cho nghĩa vụ nợ của Công ty B. Tuy nhiên Công ty B không thực hiện nghĩa vụ trả nợ với Công ty A và Công ty B cũng đang có kế hoạch nộp đơn xin mở thủ tục phá sản. Được…

 • Vấn đề về Hợp đồng ủy thác

  Vụ việc: Công ty tài chính A là bên nhận ủy thác cho vay của một tổ chức để đứng ra cho Công ty B vay vốn. Thời hạn Ủy thác là 96 tháng kể từ ngày Công ty B rút khoản vay đầu tiên. Công ty A đã giải ngân hết số tiền theo ủy thác trong HĐ ủy…

 • Vấn đề bảo lãnh trong hoạt động tín dụng

  Vụ việc: Công ty tài chính A ký Hợp đồng tín dụng cho khách hàng vay tiền. Khoản vay của khách hàng tại Công ty A được Công ty B (Công ty B là công ty mẹ của Công ty A) bảo lãnh. Khi đến hạn khách hàng không trả nợ cho Công ty A theo các cam kết tại Hợp…

 • Vấn đề chuyển giao nghĩa vụ dân sự trong hoạt động tín dụng

   Vụ việc: TCTD A đã cho Công ty B vay theo Hợp đồng tín dụng với mục đích đầu tư thực hiện dự án nhà máy sản xuất. Hiện nay, Công ty C nhận kế thừa từ Công ty B nghĩa vụ trả nợ cho TCTD A liên quan đến dự án theo Hợp đồng tín dụng mà Công ty…

 • Làm gì khi Tòa án không triệu tập trong quá trình giải quyết vụ án?

  Vụ việc: Khách hàng của Công ty A (bị đơn trong vụ án) đã thế chấp tài sản của Công ty A và đồng thời thế chấp tài sản này ở một số tổ chức khác. Sau đó, khách hàng của Công ty A bị khởi kiện, vụ án được giải quyết tại Tòa án bằng Quyết định công nhận…