Tư Vấn Đầu Tư

Với sự am hiểu pháp luật và môi trường đầu tư tại Việt Nam, Luật Hoàng Giao đang hỗ trợ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư mọi thủ tục về đầu tư nhằm rút ngắn thời gian và chi phí gia nhập thị trường.

Các dịch vụ Luật Hoàng Giao cung cấp bao gồm:

  • Tư vấn các chính sách đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư của pháp luật Việt Nam;
  • Tư vấn, xác định rủi ro phát sinh từ hệ thống pháp luật Việt Nam và từ các biến động về chính sách và thể chế đối với dự án;
  • Tư vấn, lập, hỗ trợ thẩm định các tài liệu để thực hiện Dự án;
  • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ cần thiết, thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án;
  • Tư vấn, trao đổi, giải trình với cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến dự án; thúc đẩy việc quá trình Giấy chứng nhận đầu tư;
  • Soạn thảo, đánh giá pháp lý các thỏa thuận đầu tư, phương thức đầu tư do các nhà đầu tư nước ngoài hoặc nhà đầu tư trong nước thực hiện tại Việt nam;
  • Tư vấn, thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài phù hợp với pháp luật Việt Nam và nước tiếp nhận đầu tư;
  • Giải quyết các tranh chấp Đầu tư, phát sinh trong quá trình đầu tư, thực hiện dự án của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.