Tài Chính – Ngân hàng

Thông qua đội ngũ Luật sư, Luật gia, chuyên gia, công tác viên giàu kinh nghiệm, Luật Hoàng Giao đang vững bước thực hiện các dịch vụ tư vấn pháp luật chuyên sâu trong lĩnh vực Tài Chính – Ngân hàng.

Các dịch vụ Luật Hoàng Giao cung Cấp như :

1. Tư vấn, thực hiện các thủ tục xử lý tài sản bảo đảm, mua/bán nợ, thu hồi nợ cho Ngân hàng;

2. Tư vấn xây dựng quy trình quản lý rủi ro nội bộ và các chương trình tuân thủ pháp luật cho Ngân hàng;

3. Tư vấn, thực hiện các giao dịch cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, các biện pháp bảo đảm khác;

4. Tư vấn thỏa thuận, dàn xếp về vay vốn, huy động vốn cho doanh nghiệp, cá nhân, cơ quan, tổ chức.

5. Tư vấn, thực hiện những phương pháp hợp lý, hiệu quả, hợp pháp để thu hồi những khoản nợ khó đòi cho doanh nghiệp, cá nhân, cơ quan, tổ chức;

6. Soạn thảo, thẩm định Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng cầm cố tài sản, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng mua/bán nợ…

7. Đàm phán, hỗ trợ khách hàng ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng cầm cố tài sản, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng mua/bán nợ…

8. Giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các giao dịch, hoạt đông Tài chính – Ngân hàng.