Sỡ Hữu Trí Tuệ

Với đội ngũ Luật sư, Luật gia, Chuyên gia, Công tác viên có chuyên môn sâu về pháp luật sở hữu trí tuệ, Luật Hoàng Giao đang cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tư vấn liên quan tới nhãn hiệu, sáng chế, bản quyền từ những giai đoạn đầu tiên hoặc soạn thảo, thẩm định các hợp đồng li-xăng, hợp đồng nhượng quyền hoặc chuyển giao công nghệ. Đồng thời,  Luật Hoàng Giao có khả năng hỗ trợ, giúp khách hàng giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ như hàng nhái, hàng giả hoặc các vi phạm về sở hữu trí tuệ khác phù hợp với pháp luật Việt Nam và quốc tế.

Các dịch vụ Luật Hoàng Giao cung Cấp như :

  • Tư vấn về khả năng bảo hộ Nhãn hiệu, Kiểu dáng công nghiệp, Giải pháp hữu ích/ Sáng chế, quyền tác giả, quyền liên quan và các quyền sở hữu trí tuệ khác tại Việt Nam và các nước khác;
  • Tra cứu, đăng ký, gia hạn bảo hộ Nhãn hiệu, Kiểu dáng công nghiệp, Giải pháp hữu ích/ Sáng chế, quyền tác giả, quyền liên quan và các quyền sở hữu trí tuệ khác tại Việt Nam;
  • Tư vấn, tiến hành thủ tục chuyển nhượng Nhãn hiệu, Kiểu dáng công nghiệp, Giải pháp hữu ích/ Sáng chế, quyền tác giả, quyền liên quan và các quyền sở hữu trí tuệ khác tại Việt Nam;
  • Tư vấn, soạn thảo Hợp đồng chuyển giao công nghệ, Hợp đồng li-xăng và hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu các đối tượng sở hữu trí tuệ.
  • Tư vấn khiếu nại, phản đối, thực thi quyền sở hữu trí tuệ;
  • Tư vấn, tiến hành xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ.