Hàng Hải – Thương Mại

Với sự am hiểu pháp luật, tập quán thương mại quốc tế, Luật Hoàng Giao cung cấp các dịch vụ chuyên sâu cho chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu những giải pháp tối ưu giúp loại trừ rủi ro khi giao thương với đối tác trong nước và nước ngoài.

Các dịch vụ Luật Hoàng Giao cung Cấp như :

  • Tư vấn về trách nhiệm dân sự của chủ tầu đối với bên thứ ba
  • Tư vấn, xử lý các hậu quả pháp lý do va đâm tầu biển;
  • Tư vấn, xử lý các sự cố ô nhiễm môi trường do tràn dầu;
  • Tư vấn về tổn thất chung, xử lý việc bắt giữ tầu biển;
  • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng thuê tàu, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng quản lý tàu, và các thỏa thuận với đại lý, thuyền bộ, các hợp đồng trong hoạt động thương mại – hàng hải;
  • Tư vấn về bảo hiểm hàng hải, các khiếu nại hàng hải;
  • Tư vấn, tiến hành thủ tục hoạt động thương mại, đại lý hàng hải tại Việt Nam;
  • Giải quyết tranh chấp trong hoạt động thương mại – hàng hải.