Giải Quyết Tranh Chấp

Luât Hoàng Giao được khách hàng tin tưởng ủy quyền tham gia đàm phán, hòa giải, dàn xếp, giải quyết các tranh chấp về dân sự, kinh tế, thương mại, lao động. Khi tham gia giải quyết các tranh chấp, đội ngũ  luật sư của Luật Hoàng Giao luôn xem xét, nhận định toàn diện các khía cạnh của vụ việc để đưa ra các giải pháp tư vấn phù hợp nhất, bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho khách hàng.

Các dịch vụ Luật Hoàng Giao cung Cấp bao gồm:

  1. Tư vấn và/hoặc tham gia thương lượng, hòa giải vụ việc giữa các bên;
  2. Tư vấn và/hoặc thực hiện các công việc chuẩn bị cho hoạt động tranh tụng;
  3. Lập hồ sơ khởi kiện các vụ việc tại tòa án, trọng tài;
  4. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình giải quyết vụ việc;
  5. Tham gia tranh tụng tại Tòa án để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong vụ tranh chấp;
    Đại diện cho khách hàng tại Trọng tài thương mại trong nước và khu vực (Trọng tài thương mại Singapore; Trong tài thương mại HongKong);
  6. Tư vấn và/hoặc đại diện cho khách hàng trong quá trình thi hành bản án/quyết định của Tòa án/Trọng tài tại Việt Nam. Liên hệ trực tiếp với chúng tôi.