Bất Động Sản – Xây Dựng

Khả năng hỗ trợ, tư vấn, giúp khách hàng thực hiện thành công các giao dịch Bất động Sản – Xây dựng được coi là một trong những thế mạnh của Luật Hoàng Giao.

Các dịch vụ Luật Hoàng Giao cung cấp như :

  • Tư vấn, thẩm định những vấn đề pháp lý liên quan đến các dự án bất động sản, xây dựng Khu đô thị, Khu nhà ở và Khu công nghiệp;
  • Tư vấn, thẩm định, dự liệu các rủi ro, thực hiện các giao dịch kinh doanh bất động sản, các phương thức hợp tác đầu tư tại các dự án bất động sản, xây dựng Khu đô thị, Khu nhà ở và Khu công nghiệp;
  • Soạn thảo, thẩm định Hợp đồng góp vốn, Hợp đồng hợp tác đầu tư, Hợp đồng hợp tác kinh doanh và các thỏa thuận trong lĩnh vực Bất động sản –Xây dựng;
  • Tư vấn, thực hiện các giao dịch về đất đai (thuê, chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, v.v.);
  • Soạn thảo hồ sơ pháp lý, thực hiện các thủ tục dự án thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất, v.v.;
  • Giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các giao dịch về đất đai, bất động sản, xây dựng.