Bảo mật

Công ty luật Hoàng Giao và Cộng sự (Công ty) cam kết đảm bảo quyền riêng tư của bạn. Dưới đây chúng tôi sẽ giải thích để bạn hiểu rõ ràng hơn về vấn đề này. Truy cập và sử dụng website này có nghĩa là bạn đã đồng ý để chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo một số điểm được mô tả trong chính sách bảo mật dưới đây.
*Chính sách bảo mật của Công ty có thể tiếp tục được cập nhật. Chính sách bảo mật này được cập nhật lần cuối ngày 09/09/2015.

Bài viết này sẽ giải thích:
Chúng tôi lưu giữ của bạn những thông tin gì và sử dụng những thông tin đó như thế nào ?
Cách thức bảo mật những thông tin đó ?
Cam kết của chúng tôi.

1. Chúng tôi lưu giữ của bạn những thông tin gì và sử dụng những thông tin đó như thế nào ?
Công ty không lưu giữ của bạn bất cứ một thông tin nhận dạng cá nhân nào (ví dụ: tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử…) trừ khi bạn tình nguyện và đồng ý cung cấp những thông tin đó cho chúng tôi. Việc tình nguyện và đồng ý này bao gồm: nhập thông tin của bạn thông qua website này, cung cấp thông tin thông qua điện thoại, thư điện tử, fax.

Công ty khẳng định tuyệt đối không bán, giao dịch, cho mượn, cho thuê bất cứ một thông tin nào của bạn cho một bên thứ ba. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin của bạn trong trường hợp phản hồi lại những yêu cầu của chính bạn (ví dụ: thông báo quyết định tuyển dụng, thông báo tình hình tiến độ công việc). Công ty khuyến khích bạn đặt câu hỏi trước khi quyết định gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi.

Trong trường hợp bạn không muốn tiếp tục nhận tin định kỳ từ chúng tôi, bạn có thế sự dụng chức năng hủy đăng ký nhận tin.

Công ty không chịu trách nhiệm về việc sử dụng lại thông tin từ website này. Trong một số trường hợp cụ thể chúng tôi có thể lưu giữ địa chỉ IP của bạn nếu chúng tôi cảm thấy đó là cần thiết để bảo vệ website, dịch vụ của mình.

2. Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn như thế nào ?
Có một thực tế là không ai có thể đảm bảo 100% những thông tin được truyền tải qua mạng internet sẽ hoàn toàn được bảo mật (lỗi đường truyền, truy cập bất hợp pháp…). Do vậy, công ty cũng không thể đảm bảo được điều này. Bạn chấp nhận rủi ro khi quyết định gửi thông tin của mình qua internet cho chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin của bạn được bảo mật một khi chúng tôi đã nhận được và lưu giữ những thông tin đó.

3. Cam kết về bảo mật.
Quyền riêng tư và bảo mật thông tin của khách hàng vô cùng quan trọng đối với Công ty. Chúng tôi chịu trách nhiệm và sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ những thông tin, tài liệu mà khách hàng đã tin tưởng và giao phó cho Công ty. Đây cũng là giá trị cơ bản để chúng tôi xây dựng mối quan hệ tin cậy và tôn trọng đối với khách hàng của mình. Chúng tôi rất vui lòng giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Liên hệ với chúng tôi.