Bản quyền & sở hữu trí tuệ

Bản quyền nội dung thuộc về Công ty Luật Hoàng Giao và Cộng sự.

Bản quyền nội dung, hình ảnh khác đăng tải trên website thuộc về tác giả.

Công ty Luật Hoàng Giao luôn tôn trọng bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ nội dung, hình ảnh thuộc về các cá nhân và tổ chức khác. Ngược lại chúng tôi cũng mong muốn bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ nội dung, hình ảnh của mình được tôn trọng. Trong một số hoàn cảnh cụ thể, Công ty Luật Hoàng Giao bảo lưu quyền từ chối truy cập đến website này đối với cá nhân, tổ chức có dấu hiệu xâm phạm đến bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi.

Trong trường hợp bạn cho rằng chúng tôi xâm phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ của bạn, xin hãy liên hệ và cung cấp cho chúng tôi một số thông tin sau đây:
• Thông tin mô tả về nội dung, hình ảnh mà bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ thuộc về bạn.
• Đường dẫn đến trang web của chúng tôi đã đăng tải nội dung đó
• Thông tin liên hệ của bạn

Liên hệ trực tiếp với chúng tôi.